• Marie von Krogh

Heftig debatt om øl og vin på kinoen

– Det gamle avholdspartiet Venstre er på glideflukt bort fra en ansvarlig alkoholpolitikk. Odd Kristian Reme og Arbeiderpartiet sparte ikke på kruttet da formannskapet i kveld godtok skjenking i to kinosaler.