• Geir Salvesen

Statsstøtte til mat-Amanda i Stavanger

Regjeringen vil støtte en egen konkurranse og pris for norsk matkultur. Mat og matkvalitet skal bety mer i Norge.