Skeptisk til store høyder

Selv om Sara N. Mauland mener flere av oss må bo i blokk, er hun mer enig med Venstre som vil bygge lavt og tett enn Høyre som vil bygge skyskrapere.