• Fylket fikk ikke en gave, men en gigantisk regning da vi overtok riksveiene, påpeker fylkesordfører Janne Johnsen. Jarle Aasland

Hun gir gjerne bort Jærens hovedvei

Fylkesordfører Janne Johnsen (H) synes ikke det er om å gjøre å sitte som eier av mange veie fylket rundt, deriblant fv. 44 mellom Klepp og Bryne.