• Om ikke lenge vil Statens Vegvesen begynne med automatisk gjennomsnittsmåling av farten på biler som kjører nordover gjennom Byfjordtunnelen. Elisabeth Seglem

Fotoboks for gjennomsnittsfart i Byfjordtunnelen

Om ikke lenge vil Statens Vegvesen begynne med automatisk gjennomsnittsmåling av farten på biler som kjører nordover gjennom Byfjordtunnelen.