• Nei, dette er neppe slik tyvene fikk med seg bildekkene fra Tau. Dette erElin Harestad som trener med bildekk på slep rundt Hålandsvatnet i 2009. Pål Christensen

Dekktyveri på Tau

Natt til lørdag brøt ukjente gjerningsmenn seg inn i et dekklager på Tau.