• Det gamle kommunehuset rives og kan bli erstattet med dette nye landemerke på 11 etasjer ved fylkesvei 44. Her sett fra rundkjøringen ved rådhuset.

Rydder plass til høyhus i Klepp

Nå ryker et landemerke i Kleppekrossen. Det gamle herredshuset kan bli erstattet av nytt høyhus.