• For å stimulere til mer aktivitet, blir det foreslått gratis parkering i Storgata, der det fortsatt skal være plass til både dyr og levende poteter som her før Potetfestivalen. Geir Sveen

Her blir parkering gratis

Alle parkeringsplassene i Storgata på Bryne kan bli gratis allerede fra 1. oktober i år.