• På Folkvord gårdsutsalg tilbyr eierne samt Hege Andersen Lunde og hennes barnevernskolleger tilrettelagt arbeidstrening for ungdom. Oppbyggende og positivt mener Høyre politikerne Thor Magne Seland (t.v.) og Inger Klippen. Jon Ingemundsen

Høyre vil kreve aktivitet av unge som mottar sosialhjelp

På tre år steg antall unge sosialhjelpsmottakere i Sandnes med 49 prosent. Høyre mener partiet har løsningen som vil snu utviklingen.