• I TV-innslaget "Nightmare in Norway: Indian couple fights to get children back" (Marerittet i Norge: Indisk par kjemper for å få barna tilbake) vises det til at den indiske presidenten skal ha uttrykt seg "Sjokkert over opplysningene og at hun vil hjelpe i saken". Saken er viet stor oppmerksomhet i Indiske medier.

Forhandler om farens bror kan overta barna

Indiske myndigheter må stå som garantister for omsorgsovertakelsen, melder indiske medier i dag.