• De fleste fødsler går fint. Men Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) har sett på hva som har skjedd når det ikke går fint.

Flest fødselsskader på grunn av for sen forløsning

Skader på barn i forbindelse med fødsel utgjør hele 17 prosent av pasientskade-utbetalingene.