• Byantikvar Anne Merethe Skogland presiserer at St. Franciskus er regulert til spesialområde bevaring.-Bygningen kan ikke rives sier hun. (Foto: Stein Halvor Jupskås) Stein Jupskås

Byantikvaren steiler over høyhusforslag

Byantikvar Anne Merethe Skogland stiller seg helt avvisende til å rive St. Franciskus for å gi plass til et nybygg på 25 etasjer.