• Politikerne i Stavanger sier ja til å forhåndsinnkreve bompenger til Rogfast i ferjesambandet Mortavika–Arsvågen. Pål Christensen

Ja til forhåndsbompenger til Rogfast

Allerede i mai neste år, flere år før en eventuell byggestart, kan du måtte betale bompenger til Rogfast.