• høyspent.jpg

Kraftlinje gjennom kommende nasjonalpark

Hvis den nye Lyse-linjen legges via Strand vil den skjære gjennom den foreslåtte Preikestolen Nasjonalpark.