• - Nybygget til barne- og ungdomspsykiatrien (BUBA) skal være et faglig fyrtårn og skal ivareta både barnas og foreldrenes behov, sier Lars Conrad Moe som er leder av denne virksomheten i Sør-Rogaland. Nybygget ligger på sykehusområdet mot Hillevåg. Jonas Haarr Friestad

Nå bedres tilbudet til syke barn og unge

Mandag møter de første pasientene i nybygget til barne— og ungdomspsykiatrisk avdeling i Stavanger. Det koster 255 millioner kroner og ble opprinnelig vedtatt bygget i 1998.