• Kommunikasjon er viktig for å få god trafikkavvikling i rundkøyringar. Stopp om du hindrar køyretøy som er i rundkøyringa. Rune Vandvik

Forkøyrsrett om du er fyrst inne

Køyrer du fyrst over vikelina ved rundkøyringar må andre vika for deg. Ventar du på å køyra inn skal du ikkje hindra bilistane som allereie er i rundkøyringa.