• Vinduene i leiligheten til Stine Eide Halleraker måler 115 X 75 centimeter. Hensynet til dagslys og utsyn gjør at huseier Thomas Stokka må gjøre vinduene betydelig større. Fredrik Refvem

Stine må få bedre utsyn eller et annet sted å bo

I alt er nå 44 leiligheter avskiltet i Stavanger fordi de ikke tilfredsstiller statens tekniske forskrifter.