• Trond Birkedal sammen med sin forsvarer Arvid Sjødin. Jarle Aasland

Sjødin sikker på at saken går til Høyesterett

Trond Birkedal sier at han er uskyldig dømt i lagmannsretten. Bistandsadvokaten til fornærmede mener dette er en god og grundig dom, mens Birkedals forsvarer mener saken vil gå til Høyesterett.