11 saker gjenopptatt i år

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker stiller visse krav dersom ei sak skal bli prøvd på nytt.