• Gammelt.

Ny utgave etter 105 år

Sjøkartet som dekker kysten fra Kristiansand til Utsira har nå kommet i ny utgave. Den forrige versjonen var 105 år gammel.