• En forlengelse av hovedrullebanen og opprettelsen av en ny rullebane fører til at rullebanenes sikringssone går over både Kleppevegen og Nordsjøvegen. I sakspapirene til torsdagens kommunestyremøte foreslår Sola-rådmannen derfor at Nordsjøvegen legges i kulvert. Jon Ingemundsen

Solastranden golfbane kan bli rullebane

Innen 2020 vil antallet flypassasjerer på Sola øke med 50 prosent. Det kan by på problemer et golfslag unna.