• Siri Tønnessen fremfører sang om hvordan vi kan ta vare på miljøet. Marie von Krogh

Fremtiden i barnas hender