• En bom på Jernbanelokket stoppet politifolk på jakt etter sykkeltyver. Lina Ravneng

Tyvene ble hjulpet av bommen

En bom på Jernbanelokket stoppet politifolk på jakt etter sykkeltyver.