• Jærbanen har økt med fire prosent høsten 2012, sammenlignet med høsten 2011. Geir Sveen

Populært med lokaltog

Økning i antall passasjerer på Jærbanen.