• Politistasjonssjef i Stavanger, Odd Tveit Jørgensen, stående, la frem tallene fra fjorårets kriminalitetsstatistikk. Carina Johansen

Mindre vold, mye mer narkotika

Kriminaliteten i de sentrumsnære bydelene går mest opp. Bare på Hinna og Hundvåg ble det registrert færre anmeldelser.