• God gang i det nye sauefjøset. - Jeg holder på å bygge meg opp, sier Heskestad-bonde Olav Skjærpe, som satser etter drahjelp fra saueutviklings-prosjektet i Rogaland. Jarle Aasland

Værer bedre tider for sauen

Usikre utsikter for sauenæringen i Rogaland, med 21 prosent av landets sauehold, er avløst av ny optimisme. Dyretall og slaktevolum øker. Et treårig utviklingsprosjekt får noe av æren.