• Her er næringsområdet på Stangeland. Den søndre delen ligger til venstre i bildet. Det er der Optimera og Brødrene Dahl får selskap av sju nye virksomheter i løpet av et par års tid. 41 dekar som ligger nærmest i bildet her, til hører eiendomsutvikleren Aria AS og er fortsatt for salg.(Illustrasjon: Sandnes Tomteselskap KF)

Næringsområdet på Stangeland er snart fullt

De siste 40 dekarne av det kommunale næringsområdet på Stangeland er solgt. Private Aria AS som har ansvar for tilsvarende areal nord i området, har fortsatt ledige tomter.