• Ingrid Ottesen (42) har reist straffesak mot politiet og fire tjenestemenn. Her under et rettsforberedende møte der Ottesen (til venstre) møtte politimester Hans Vik (til høyre) og assisterende regjeringsadvokat Tolle Stabell. Fredrik Refvem

Polititopper lei av å være på «tiltalebenken»

Rogalands politimester og ytterligere fire polititjenestemenn er oppsatt på å bli ferdig med den såkalte avlyttingssaken.