• Herman Skretting blir nervøs når noe viktig skjer. For eksempel når han debuterer som kunstner. Pål Christensen

Herman Skretting går til kunsten

Hva er likheten mellom god radio og god kunst?