• Knut Andreas Sand i Lurabyen Eiendom føler seg ført bak lyset av Sandnes kommune, etter at kommunen – for andre gang – har avlyst anbudskonkurransen for bygging av nytt sykehjem. Ove Heimsvik

Føler seg lurt av Sandnes kommune

— Jeg føler kommunen har ført oss bak lyset, sier Knut Andreas Sand i Lurabyen Eiendom. Han er meget kritisk til Sandnes kommunes avlysning av anbudsprosessen for bygging av nytt bo- og aktivitetssenter.