• Det er forslag om å legge ned åtte institusjonsplasser ved Sirkelen i Klepp. Pål Christensen

Helsekutt kan skade omdømmet

Nedlegging av åtte institusjonsplasser ved Sirkelen i Klepp vil ramme både brukere, pårørende og tilsatte og kan skade omdømmet til kommunen.