• Tine og Q-meieriene trenger mer melk og bøndene roper på økte inntekter. Samtidig utnytter mange melkebønder ikke egne inntektsmuligheter godt nok. Anders Minge

Smørkrisen kunne vært unngått

Norske melkebønder går glipp av årlige inntekter på over 400 millioner kroner, ved å utnytte bare 93-94 prosent av kvotene i snitt. Smørkrisen kunne vært unngått.