• Karl Haukalid mener Vegvesenet skaper nye trafikkfarlige situasjoner med endringene som nå blir gjort i dette krysset. Jarle Aasland

Ber om hjelp fra politiet

Gjentatte brudd på trafikkreglene gjør at Vegvesenet ber politiet om hjelp til å passe trafikken i et ulykkesbelastet kryss ved E 39 på Mosterøy. Også andre tiltak er på vei.