Over én mill i erstatning til to fosterbarn

En fosterfar er dømt til fem års fengsel for meget alvorlige overgrep mot to fosterbarn. Barnevernsjefen og rådmannen i Sandnes er innstilt på at kommunen skal betale barna over én million kroner i oppreisning.

Publisert: Publisert:

Mannen ble i Jæren tingrett i september i fjor dømt til fem års fengsel . Dommen ble anket, men uten annet resultatet, og den ble dermed stadfestet av lagmannsretten i dom fra 14. juni i år. I august avviste Høyesterett den siste anken, og dommen er rettskraftig. Foto: Pål Christensen

  • Egil Ø. Nærland
    Journalist
iconDenne artikkelen er over syv år gammel

Barnevernsjef Trygve Apeland understreker at kommunen ikke har noe selvstendig erstatningsansvar i den alvorlige saken, men både han og rådmann Tore Sirnes mener at politikerne i Sandnes må tilkjenne de to barna erstatning.

Norm fra 2006

Apeland og Sirnes viser til normen som ble vedtatt i 2006 etter de såkalte barnevernssakene.

”Til de som gjennom egenerklæring og eventuell annen dokumentasjon klargjør at de har vært utsatt for seksuelle overgrep eller grov vold ytes en oppreisning på kr. 725 000. Det samme gjelder for de som har vært utsatt for gjentatte overgrep.”

De to barna det gjelder i denne saken, ble begge utplassert til den aktuelle fosterfaren av barnevernet i Sandnes kommune. Det eldste så langt tilbake som i 1998 og 1999, mens det yngste barnet var plassert der fra 2000 til 2010, inntil mistanken mot den tidligere fosterfaren ble kjent.

Mannen ble dømt til fem års fengsel av Jæren Tingrett etter dom av 9. september i fjor. Dommen ble anket, men uten annet resultatet, og den ble dermed stadfestet av lagmannsretten i dom fra 14. juni i år.

I august avviste Høyesterett den siste anken, og dommen er rettskraftig.

Les også

Fem år i fengsel for overgrep mot fosterdøtre

Omfattende overgrep

Barnevernsjef Trygve Apeland skriver følgende i sin redegjørelse for utplasseringen av de to fosterbarna:

"Når det gjelder den siste fosterhjemsplasseringen, har barneverntjenesten hatt en gjennomgang av barneverntjenestens oppfølging underveis: Fosterhjemmet og fosterbarnet har her i alle år hatt oppfølging av samme saksbehandler, og det har vært oppnevnt tilsynsfører iht til gjeldende lovkrav. Det har videre vært inne en rekke andre instanser og sakkyndige i arbeidet knyttet opp mot plasseringen, uten at dette har avdekket noen overgrep før interveneringen i 2010.

I dommen beskrives overgrepene mot begge barna som omfattende fra barna var unge og i en meget sårbar alder.

I dom fra Gulating lagmannsrett har barna fått tilkjent erstatning av gjerningsmannen i straffedommen på henholdsvis 225.000,— og 150.000."

På bakgrunn av den endelige dommen, de særdeles grove overgrepene og kommunens praksis fra 2006, er rådmann Tore Sirnes helt klar når han anbefaler politikerne å si ja til erstatning.

Graverende

Sirnes mener saken er så graverende at det er naturlig å bruke den høyeste satsen for erstatning, 725.000 kroner til hvert av forsterbarna.

Han mener dog det er rimelig at summene på 225.000 og 150.000 kroner som de allerede er tilkjent av retten, skal komme til fratrekk fra kommunens erstatning, altså blir 500.000 kroner og 575.000 kroner, til sammen 1,075 millioner kroner i utbetaling fra Sandnes kommune.

Apeland og Sirnes understreker at det dreier seg om en såkalt kulanseutbetaling og ikke rettslige forpliktelser. Kulanse betyr i virkeligheten høflighetshensyn, imøtekommenhet.

- Kommunen skal ta ansvar

Ordfører Stanley Wirak (Ap) er klar på at Sandnes må ta ansvar dersom en sak ikke er fulgt godt nok opp. Varaordfører Pål Morten Borgli (Frp) er av samme mening.

Ingen vil forskuttere noe endelig syn på erstatningssaken som er fremmet av rådmannen. Wirak ferierer for tiden i USA og har ikke sett innstillingen.

— Rent prinsipielt er det rett og rimelig at kommunen tar ansvar dersom det handler om en sak vi kunne gjort bedre, sier han.

Fungerende ordfører Borgli er også veldig forsiktig. Heller ikke han hadde fått med seg saken før Aftenbladet tok kontakt.

— Det er viktig å understreke at kommunen ikke er dømt for noe her, ei heller manglende oppfølging, men administrasjonen har vurdert alvorlighetsgraden og anbefaler at vi utbetaler erstatning. Jeg er fornøyd med at vi er en kommune som gjør opp for oss hvis saken tilsier det. Nå får formannskapet diskutere og avgjøre, sier Borgli.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

  1. Politiet fant kokain hjemme hos Petter Northug etter at han hadde råkjørt i 168 km/t: – Har gjort en stor feil

  2. Mot morens vilje sendte Eva (21) inn sitt DNA for å finne hennes amerikanske opphav

  3. Arbeidsgiver TV 2 skal diskutere fremtiden med Northug: – Dette er en alvorlig sak

  4. Høiland fikk tøff beskjed av Berntsen

  5. Aldri har hasj vært sterkere. Den erstattet sex, mat og venner for Anne (20). Til slutt turte hun ikke gå ut

  6. Jakob Ingebrigtsen etter fantomløpet på 1500 meter: ­– Helt sykt og ekstremt deilig

  1. Sandnes