• Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen fikk klippe over noe så originalt som en respiratorslange da hun åpnet den nye intensivavdelingen ved SUS. Jarle Aasland

Ny intensivavdeling skal gi bedre smittevern

I 11 år har de planlagt ny intensivavdeling på SUS. Mandag ble den endelig åpnet av helse — og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap).