• Et brudd på hovedvannledningen like ved Molkeholen førte i januar 2012 til at Madlamarkveien måtte stenges. Faren for ledningsbrudd er hovedårsakene til at det trengs en kraftig oppgradering. Fredrik Refvem

Nær milliarden for ny vannledning

Interkommunalt vann, avløps— og renovasjonsverk (IVAR) mener regionen trenger en ny hovedvannledning fra Langevatn til Tjensvoll. Prislappen på det billigste alternativet kan bli 820 millioner kroner.