• Bjørn Lengfelder og Anvor Espeland Ersdal er ikkje i tvil: Dei er søster og bror. Pål Christensen

Då Anvor frå Klepp fekk bror frå Fredrikstad

— Der er han! Anvor Espeland Ersdal er ikkje ein augneblink i tvil: Det er broren som kjem mot henne på perrongen.