• Her, rett bak Essostasjonen på Bryne ligg alt godt til rette for at det kan bli eit fuglekikkingseldorado. Reidun Gudmestad

Bak her er eit fugleeldorado

Rett bak Essostasjonen på Bryne ligg naturperla og berre ventar. Her kan det bli eldorado for alle som ønskjer å sjå på fuglar.