• Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen klippet snoren flankert av Hjelmeland-ordførar Trine Danielsen, til venstre, fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa, veidirektør Terje Moe Gustavsen, fylkesordfører Janne Johnsen og leder av Ryfylkerådet Torkel Myklebust. Tor Inge Jøssang

Ketil åpnet Magnhilds tunnel

Med pomp og prakt åpnet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen den nye Svotunnelen som sikrer Rogalands mest rasfarlige veistrekning. Men æren fikk forgjengeren Magnhild Meltveit Kleppa.