• Flaggermus funnet i Stavanger. Finn Våga

Flaggermus kan bli sprengt av vindturbiner

Norsk Zoologisk Forening har for første gang fått gjennomslag for undersøkelser av flaggermus der vindkraftverk er planlagt.