• Cornelius Munkvik

Mer krim på Jæren

I 2010 økte kriminaliteten i Time, Klepp og Hå med syv prosent. Økningen i hele politidistriktet var på 0,6 prosent.