– Prisen har betydning for deltagelsen i SFO, det har jeg erfart

I Klepp koster det 7070 kroner i måneden å ha to barn i full SFO. – På grunn av pris, går vi ned til SFO tre dager i uken for vår 3.-klassing, sier Lasse Hjelmervik. Snart skal familien betale for to barn i SFO og ett i barnehage.

For familien Hjelmervik blir utgiften til barnepass stor denne høsten. To skal gå på SFO og minstemann skal i barnehage. Barnehageplassen til Ask Leander (1) koster 3040 kroner. Full SFO-plass i Klepp koster 3535 kroner. Sol Linea (8) og Tristan Nicolai (6) går på Engelsvoll skule i Klepp. Far heter Lass Hjelmervik, hunden heter Lilly.
 • Camilla Bjørheim
  Journalist
Publisert: Publisert:

DETTE KOSTER SFO:

iconDenne artikkelen er over to år gammel

Stavanger (Finnøy og Rennesøy fra 2020):

 • 3011 kroner for 100 % plass. Matpenger kommer i tillegg. Varierer fra skole til skole. (Se tabell i bunn av sak)
 • 2072 kroner for 60 % plass. Matpenger kommer i tillegg.

25 prosent søskenrabatt. Mulig å søke om redusert betaling for lavtlønte.

Sandnes (Forsand fra 2020):

 • 2860 kroner for 100 % plass. Matpenger kommer i tillegg. Varierer fra skole til skole, fra 150 til 200 kroner.
 • 2002 kroner for 60 % plass. Matpenger kommer i tillegg.

25 prosent søskenrabatt. Lavtlønte kan søke om redusert foreldrebetaling.

Hå:

 • 2650 kroner for 100 % plass + 200 kroner i matpenger
 • 1900 kroner for 14 timer per uke – pluss 40 kroner i matpenger per dag.

Ingen søskenmoderasjon. Ingen rabatt for lavtlønte familier.

Klepp:

 • 3310 for 100 % plass. Tillegg på 225 kroner i matpenger.
 • 2145 for 60 % plass. Matpenger 135 kroner.

Redusert pris for familier med lav inntekt. De som ikke bruker morgen-SFO får en reduksjon i prisen på 375 kroner i måneden.

Klepp har ikke søskenmoderasjon.

Time:

 • 3 015 kroner for 100 % plass. Mat er inkludert i prisen.
 • 1 810 for 60 % plass. Mat er inkludert i prisen.

Det gis ikke søskenrabatt eller redusert foreldrebetaling på grunn av lav inntekt

Gjesdal:

 • 2900 for 15 timer eller mer i uka. Barna har med matpakke.
 • 2590 for under 15 timer i uka. Barna har med matpakke.
 • 1400 for 6 timer i uka.

Søskenrabatt på 30 prosent. Ingen redusert betaling for lavtlønte.

Sola:

 • 2905 kroner for 100 % plass. Matpenger på 154 kroner kommer i tillegg.
 • 2015 for 60 % plass. Matpenger på 100 kroner kommer i tillegg.

Ingen moderasjon, verken for lavtlønte eller søsken.

Bjerkreim:

 • Prisen for SFO varierer fra skole til skole. Fra 2 423 til 2533 kroner for 100 % plass i 1. klasse. Mat koster 19 kroner per dag.

Søskenmoderasjon på 25 prosent. Ingen redusert pris til lavtlønte familier.

Strand:

 • 3000 kroner for 100 % plass. Mat ikke inkludert.
 • 2040 for 60 % plass. Mat ikke inkludert.

25 prosent søskenrabatt. Redusert pris til lavtlønte familier.

Hjelmeland:

 • 2860 kroner for 100 % plass. Matpenger på 320 kroner kommer i tillegg.
 • 2 160 for 10 til 14 timer SFO. Matpenger på 215 koner i tillegg)

25 prosent søskenmoderasjon. Redusert pris for lavtlønte familier.

Randaberg:

 • 2930 kroner for 100 % plass. Matpenger på 158 kroner i tillegg.
 • 1760 kroner for 60 % plass. Matpenger på 95 kroner i tillegg.

30 prosent søskenmoderasjon. Redusert pris for lavtlønte familier.

Eigersund:

 • 2758 for 100 % plass. Matpenger kommer i tillegg, vil variere fra skole til skole.
 • 1.655 kroner for 60 % plass. Matpenger kommer i tillegg.

30 prosent søskenmoderasjon. Redusert pris for lavtlønte familier.

* Søskenmodreasjon oppgitt i oversikt gjelder barn nummer to. Flere kommuner gir ytterligere rabatt for barn nummer tre.

– Kan jeg få en pose til å tømme søppelet i, spør Tristan Nicolai Nielsen Hjelmervik (6).

Det er torsdag ettermiddag i Myryullveien på Klepp Stasjon. Lasse Hjelmervik har tre unger hjemme – pluss hunden Lilly.

– Kan jeg støvsuge, far? kommer det fra Tristan.

6-åringen svinger både feiekost og støvsuger. Han nytter høve til å tjene noen kroner før alvoret og hverdagen setter inn. For i dag, mandag, starter skole og SFO. Tristan begynner i 1. klasse på Engelsvoll skule. Der skal han også gå på SFO – sammen med søsteren Sol Linea (8).

– På grunn av pris, skal Sol kun gå ned til 60 prosent, altså SFO tre dager i uken. Klepp har ikke søskenrabatt, sier Lasse Hjelmervik.

Flere uten søskenrabatt

I de fleste kommunene i Rogaland koster det 2700–3000 kroner i måneden for hel plass på SFO. Variasjonene i hva familier må ut med kan likevel bli store – og særlig for familier med flere barn i SFO.

Les også

SFO i Stavanger er dyrere enn i Sandnes. Det liker Ap dårlig.

Lasse Hjelmervik skal tilbake på jobb etter pappaperm, ungene skal i skole, SFO og barnehage. Det vil merkes på lommeboka. Barnehageplassen til Ask Leander (1) koster 3040 kroner. Full SFO-plass i Klepp koster 3535 kroner. Sol Linea (8) og Tristan Nicolai (6) går på Engelsvoll skule i Klepp.
Sol Linea (8) og Tristan Nicolai (6) nyter siste rest av sommeren sammen med hunden Lilly.

Noen kommuner, som jærkommunene Klepp, Time, Hå og Sola, gir nemlig ingen søskenmoderasjon. Andre kommuner, som Randaberg, gir hele 30 prosent i søskenmoderasjon.

Det gir store prisforskjeller for to barn i SFO:

 • En familie i Klepp med to barn i full SFO må ut med 7070 kroner i måneden.
 • En familie i Randaberg med to barn i SFO må ut med 5297 kroner i måneden.

Barnehage på toppen

For familien Hjelmervik i Klepp, kommer barnehagebetaling på toppen. Ask Leander (1) starter innkjøring denne uken.

Skulle de to skoleungene hatt full SFO-plass, ville familiens regning for barnehage/SFO ha kommet på totalt 10.100 kroner.

– Det er et solid innhogg. Jeg kjenner familier som sier det svarer seg å gå hjemme når utgiftene for barnepass passerer 10.000 kroner. Vi skulle helst ha sett at Sol var på SFO hver dag, foran at hun går hjem til tomt hus to dager i uken, sier Hjelmervik.

Både han og kona Linda Nielsen Hjelmervik jobber fulltid.

– Prisen har betydning for deltagelsen i SFO, det har jeg erfart i min tid som ansatt i SFO. Det er synd. Mange barn har godt av å gå i SFO, sier trebarnsfar Lasse Hjelmervik.

Hjelmervik, som er sosionom, har tidligere jobbet i SFO både i Klepp og Sandnes, og snakker av erfaring når han sier at pris har betydning for deltagelsen.

– Det er synd. Barn har godt av å gå på SFO. Der får de utfolde seg i fri lek i påsyn av voksne. Det bidrar til sosial kompetanse, sier Hjelmervik.

I Klepp går 42 prosent av 6–9-åringer i SFO. Landssnittet er på 60 prosent.

LES MER OM SFO-DELTAGELSE HER:

Les også

Hå-buen dropper SFO. 3 av 4 barn går hjem etter skolen.

Kleppsbuen Hjelmervik står på 11. plass på lista til Klepp Ap.

– Klepp har lenge hatt høyere SFO-pris enn nabokommunene. Det har ikke endret seg de siste årene. Vi bør prioritere å få ned prisen for full plass, sier Hjelmervik.

Lasse Hjelmervik skal tilbake på jobb etter pappaperm, ungene skal i skole, SFO og barnehage. Det vil merkes på lommeboka. Barnehageplassen til Ask Leander (1) koster 3040 kroner. Full SFO-plass i Klepp koster 3535 kroner. Sol Linea (8) og Tristan Nicolai (6) går på Engelsvoll skule i Klepp.

Billigere uten morgen-SFO

I Høyre-styrte Klepp åpner SFO allerede klokken 07.00, i flere andre kommuner starter morgen-SFO fra 7.30.

Klepp gir også et avslag på 375 kroner i måneden for barn som ikke nytter seg av morgen-SFO. Prisen for to barn uten morgentilbudet blir dermed noe lavere (6320 kroner), men likevel godt over prisen i Randaberg (5297).

Ordfører Ane Mari Braut Nese (H), er opptatt av å trekke fram at Klepp har prioritert å tilby stor fleksibilitet i SFO-tilbudet. Fra neste år kan foreldre betale for 2, 3, 4 eller 5 dager i uken.

– Folk betaler kun for det de bruker. Kutter de morgen-SFO, reduseres også prisen, sier hun, og legger til at søskenmoderasjon er på trappene.

Rett før ferien ba hovedutvalget for barn og unge om å få utredet en innføring av 30 prosent søskenmoderasjon. Saken blir behandlet i høst.

Lasse Hjelmervik skal tilbake på jobb etter pappaperm, ungene skal i skole, SFO og barnehage. Det vil merkes på lommeboka. Barna heter Ask Leander (1), Sol Linea (8) og Tristan Nicolai (6). De to eldste går på går på Engelsvoll skule i Klepp.

– Moderasjonen bør gå på tvers av barnehage og SFO. Idealet er Oslo-modellen, med gratis deltids-SFO, sier Hjelmervik.

Det er Høyre, SP og KrF som har flertall i Klepp.

I SV skulle de helst sett at SFO var gratis.

– Det kan ikke Klepp alene innføre, men det er viktig gå legge press på sentrale myndigheter og gjøre hva vi kan for å framskynde dette lokalt. Vi kan starte med gratis skolemat og med å innlemme leksene i den ordinære skoledagen, sier Nina A. Bjørkelund (SV).

Variasjon i pris

Å sammenligne SFO-pris er vanskelig ettersom noen kommuner har mat inkludert i prisen, mens andre legger matpenger på toppen. Mest betaler de for mat i Hjelmeland: 320 kroner i måneden.

Både i Stavanger og Sandnes kommer matpenger på toppen av SFO-prisen, som er på henholdsvis 3011 kroner (Stavanger) og 2860 kroner (Sandnes). Matpenger til tross – Sandnes er blant kommunene med lavest SFO-pris.

Redusert pris for lavtlønte

En rekke kommuner tilbyr redusert pris for lavinntektsfamilier. Denne høsten er det så langt innvilget redusert betaling for 380 familier i Stavanger. Det kan være litt av forklaringen på at deltagelsen på SFO er høyere i Stavanger (68 prosent) enn i kommuner som ikke tilbyr redusert betaling for lavtlønte – som Hå, Time, Sola og Gjesdal.

– Redusert betaling har ikke vært et tema i Hå, vi har tenkt at SFO er et frivillig tilbud, sier Hå-ordfører i Jonas Skrettingland (KrF).

Les også

 1. Hå-buen dropper SFO. 3 av 4 barn går hjem etter skolen.

 2. SFO i Stavanger er dyrere enn i Sandnes. Det liker Ap dårlig.

Publisert:
 1. Kommunevalg 2019
 2. Skolefritidsordning (SFO)
 3. Stavanger kommune
 4. Sandnes kommune
 5. Hå kommune

Mest lest akkurat nå

 1. Åpning av Byhaugtunnelen utsatt igjen

 2. Utdrikkingslag skremte livredde restaurantgjester - siktet for grove trusler

 3. HRS: Båt skal ha kjørt på land i stor fart

 4. Storm av henvendelser etter streik

 5. Erling Braut Haaland har sendt Gabriel og kona opp og ned trappene i lang tid

 6. Har fått tilbud av Viking: Kan bli hard kamp fra andre eliteklubber