– Prisen har betydning for deltagelsen i SFO, det har jeg erfart

I Klepp koster det 7070 kroner i måneden å ha to barn i full SFO. – På grunn av pris, går vi ned til SFO tre dager i uken for vår 3.-klassing, sier Lasse Hjelmervik. Snart skal familien betale for to barn i SFO og ett i barnehage.

For familien Hjelmervik blir utgiften til barnepass stor denne høsten. To skal gå på SFO og minstemann skal i barnehage. Barnehageplassen til Ask Leander (1) koster 3040 kroner. Full SFO-plass i Klepp koster 3535 kroner. Sol Linea (8) og Tristan Nicolai (6) går på Engelsvoll skule i Klepp. Far heter Lass Hjelmervik, hunden heter Lilly. Foto: Pål Christensen

 • Camilla Bjørheim
  Journalist
Publisert: Publisert:

DETTE KOSTER SFO:

iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Stavanger (Finnøy og Rennesøy fra 2020):

 • 3011 kroner for 100 % plass. Matpenger kommer i tillegg. Varierer fra skole til skole. (Se tabell i bunn av sak)
 • 2072 kroner for 60 % plass. Matpenger kommer i tillegg.

25 prosent søskenrabatt. Mulig å søke om redusert betaling for lavtlønte.

Sandnes (Forsand fra 2020):

 • 2860 kroner for 100 % plass. Matpenger kommer i tillegg. Varierer fra skole til skole, fra 150 til 200 kroner.
 • 2002 kroner for 60 % plass. Matpenger kommer i tillegg.

25 prosent søskenrabatt. Lavtlønte kan søke om redusert foreldrebetaling.

Hå:

 • 2650 kroner for 100 % plass + 200 kroner i matpenger
 • 1900 kroner for 14 timer per uke – pluss 40 kroner i matpenger per dag.

Ingen søskenmoderasjon. Ingen rabatt for lavtlønte familier.

Klepp:

 • 3310 for 100 % plass. Tillegg på 225 kroner i matpenger.
 • 2145 for 60 % plass. Matpenger 135 kroner.

Redusert pris for familier med lav inntekt. De som ikke bruker morgen-SFO får en reduksjon i prisen på 375 kroner i måneden.

Klepp har ikke søskenmoderasjon.

Time:

 • 3 015 kroner for 100 % plass. Mat er inkludert i prisen.
 • 1 810 for 60 % plass. Mat er inkludert i prisen.

Det gis ikke søskenrabatt eller redusert foreldrebetaling på grunn av lav inntekt

Gjesdal:

 • 2900 for 15 timer eller mer i uka. Barna har med matpakke.
 • 2590 for under 15 timer i uka. Barna har med matpakke.
 • 1400 for 6 timer i uka.

Søskenrabatt på 30 prosent. Ingen redusert betaling for lavtlønte.

Sola:

 • 2905 kroner for 100 % plass. Matpenger på 154 kroner kommer i tillegg.
 • 2015 for 60 % plass. Matpenger på 100 kroner kommer i tillegg.

Ingen moderasjon, verken for lavtlønte eller søsken.

Bjerkreim:

 • Prisen for SFO varierer fra skole til skole. Fra 2 423 til 2533 kroner for 100 % plass i 1. klasse. Mat koster 19 kroner per dag.

Søskenmoderasjon på 25 prosent. Ingen redusert pris til lavtlønte familier.

Strand:

 • 3000 kroner for 100 % plass. Mat ikke inkludert.
 • 2040 for 60 % plass. Mat ikke inkludert.

25 prosent søskenrabatt. Redusert pris til lavtlønte familier.

Hjelmeland:

 • 2860 kroner for 100 % plass. Matpenger på 320 kroner kommer i tillegg.
 • 2 160 for 10 til 14 timer SFO. Matpenger på 215 koner i tillegg)

25 prosent søskenmoderasjon. Redusert pris for lavtlønte familier.

Randaberg:

 • 2930 kroner for 100 % plass. Matpenger på 158 kroner i tillegg.
 • 1760 kroner for 60 % plass. Matpenger på 95 kroner i tillegg.

30 prosent søskenmoderasjon. Redusert pris for lavtlønte familier.

Eigersund:

 • 2758 for 100 % plass. Matpenger kommer i tillegg, vil variere fra skole til skole.
 • 1.655 kroner for 60 % plass. Matpenger kommer i tillegg.

30 prosent søskenmoderasjon. Redusert pris for lavtlønte familier.

* Søskenmodreasjon oppgitt i oversikt gjelder barn nummer to. Flere kommuner gir ytterligere rabatt for barn nummer tre.

– Kan jeg få en pose til å tømme søppelet i, spør Tristan Nicolai Nielsen Hjelmervik (6).

Det er torsdag ettermiddag i Myryullveien på Klepp Stasjon. Lasse Hjelmervik har tre unger hjemme – pluss hunden Lilly.

– Kan jeg støvsuge, far? kommer det fra Tristan.

6-åringen svinger både feiekost og støvsuger. Han nytter høve til å tjene noen kroner før alvoret og hverdagen setter inn. For i dag, mandag, starter skole og SFO. Tristan begynner i 1. klasse på Engelsvoll skule. Der skal han også gå på SFO – sammen med søsteren Sol Linea (8).

– På grunn av pris, skal Sol kun gå ned til 60 prosent, altså SFO tre dager i uken. Klepp har ikke søskenrabatt, sier Lasse Hjelmervik.

Flere uten søskenrabatt

I de fleste kommunene i Rogaland koster det 2700–3000 kroner i måneden for hel plass på SFO. Variasjonene i hva familier må ut med kan likevel bli store – og særlig for familier med flere barn i SFO.

Les også

SFO i Stavanger er dyrere enn i Sandnes. Det liker Ap dårlig.

Lasse Hjelmervik skal tilbake på jobb etter pappaperm, ungene skal i skole, SFO og barnehage. Det vil merkes på lommeboka. Barnehageplassen til Ask Leander (1) koster 3040 kroner. Full SFO-plass i Klepp koster 3535 kroner. Sol Linea (8) og Tristan Nicolai (6) går på Engelsvoll skule i Klepp. Foto: Pål Christensen

Sol Linea (8) og Tristan Nicolai (6) nyter siste rest av sommeren sammen med hunden Lilly. Foto: Pål Christensen

Noen kommuner, som jærkommunene Klepp, Time, Hå og Sola, gir nemlig ingen søskenmoderasjon. Andre kommuner, som Randaberg, gir hele 30 prosent i søskenmoderasjon.

Det gir store prisforskjeller for to barn i SFO:

 • En familie i Klepp med to barn i full SFO må ut med 7070 kroner i måneden.
 • En familie i Randaberg med to barn i SFO må ut med 5297 kroner i måneden.

Barnehage på toppen

For familien Hjelmervik i Klepp, kommer barnehagebetaling på toppen. Ask Leander (1) starter innkjøring denne uken.

Skulle de to skoleungene hatt full SFO-plass, ville familiens regning for barnehage/SFO ha kommet på totalt 10.100 kroner.

– Det er et solid innhogg. Jeg kjenner familier som sier det svarer seg å gå hjemme når utgiftene for barnepass passerer 10.000 kroner. Vi skulle helst ha sett at Sol var på SFO hver dag, foran at hun går hjem til tomt hus to dager i uken, sier Hjelmervik.

Både han og kona Linda Nielsen Hjelmervik jobber fulltid.

– Prisen har betydning for deltagelsen i SFO, det har jeg erfart i min tid som ansatt i SFO. Det er synd. Mange barn har godt av å gå i SFO, sier trebarnsfar Lasse Hjelmervik. Foto: Pål Christensen

Hjelmervik, som er sosionom, har tidligere jobbet i SFO både i Klepp og Sandnes, og snakker av erfaring når han sier at pris har betydning for deltagelsen.

– Det er synd. Barn har godt av å gå på SFO. Der får de utfolde seg i fri lek i påsyn av voksne. Det bidrar til sosial kompetanse, sier Hjelmervik.

I Klepp går 42 prosent av 6–9-åringer i SFO. Landssnittet er på 60 prosent.

LES MER OM SFO-DELTAGELSE HER:

Les også

Hå-buen dropper SFO. 3 av 4 barn går hjem etter skolen.

Kleppsbuen Hjelmervik står på 11. plass på lista til Klepp Ap.

– Klepp har lenge hatt høyere SFO-pris enn nabokommunene. Det har ikke endret seg de siste årene. Vi bør prioritere å få ned prisen for full plass, sier Hjelmervik.

Lasse Hjelmervik skal tilbake på jobb etter pappaperm, ungene skal i skole, SFO og barnehage. Det vil merkes på lommeboka. Barnehageplassen til Ask Leander (1) koster 3040 kroner. Full SFO-plass i Klepp koster 3535 kroner. Sol Linea (8) og Tristan Nicolai (6) går på Engelsvoll skule i Klepp. Foto: Pål Christensen

Billigere uten morgen-SFO

I Høyre-styrte Klepp åpner SFO allerede klokken 07.00, i flere andre kommuner starter morgen-SFO fra 7.30.

Klepp gir også et avslag på 375 kroner i måneden for barn som ikke nytter seg av morgen-SFO. Prisen for to barn uten morgentilbudet blir dermed noe lavere (6320 kroner), men likevel godt over prisen i Randaberg (5297).

Ordfører Ane Mari Braut Nese (H), er opptatt av å trekke fram at Klepp har prioritert å tilby stor fleksibilitet i SFO-tilbudet. Fra neste år kan foreldre betale for 2, 3, 4 eller 5 dager i uken.

– Folk betaler kun for det de bruker. Kutter de morgen-SFO, reduseres også prisen, sier hun, og legger til at søskenmoderasjon er på trappene.

Rett før ferien ba hovedutvalget for barn og unge om å få utredet en innføring av 30 prosent søskenmoderasjon. Saken blir behandlet i høst.

Lasse Hjelmervik skal tilbake på jobb etter pappaperm, ungene skal i skole, SFO og barnehage. Det vil merkes på lommeboka. Barna heter Ask Leander (1), Sol Linea (8) og Tristan Nicolai (6). De to eldste går på går på Engelsvoll skule i Klepp. Foto: Pål Christensen

– Moderasjonen bør gå på tvers av barnehage og SFO. Idealet er Oslo-modellen, med gratis deltids-SFO, sier Hjelmervik.

Det er Høyre, SP og KrF som har flertall i Klepp.

I SV skulle de helst sett at SFO var gratis.

– Det kan ikke Klepp alene innføre, men det er viktig gå legge press på sentrale myndigheter og gjøre hva vi kan for å framskynde dette lokalt. Vi kan starte med gratis skolemat og med å innlemme leksene i den ordinære skoledagen, sier Nina A. Bjørkelund (SV).

Variasjon i pris

Å sammenligne SFO-pris er vanskelig ettersom noen kommuner har mat inkludert i prisen, mens andre legger matpenger på toppen. Mest betaler de for mat i Hjelmeland: 320 kroner i måneden.

Både i Stavanger og Sandnes kommer matpenger på toppen av SFO-prisen, som er på henholdsvis 3011 kroner (Stavanger) og 2860 kroner (Sandnes). Matpenger til tross – Sandnes er blant kommunene med lavest SFO-pris.

Redusert pris for lavtlønte

En rekke kommuner tilbyr redusert pris for lavinntektsfamilier. Denne høsten er det så langt innvilget redusert betaling for 380 familier i Stavanger. Det kan være litt av forklaringen på at deltagelsen på SFO er høyere i Stavanger (68 prosent) enn i kommuner som ikke tilbyr redusert betaling for lavtlønte – som Hå, Time, Sola og Gjesdal.

– Redusert betaling har ikke vært et tema i Hå, vi har tenkt at SFO er et frivillig tilbud, sier Hå-ordfører i Jonas Skrettingland (KrF).

Les også

 1. Hå-buen dropper SFO. 3 av 4 barn går hjem etter skolen.

 2. SFO i Stavanger er dyrere enn i Sandnes. Det liker Ap dårlig.

Publisert:
 1. Kommunevalg 2019
 2. Skolefritidsordning (SFO)
 3. Stavanger kommune
 4. Sandnes kommune
 5. Hå kommune

Mest lest akkurat nå

 1. Flere dødelige korona­utbrudd har gått under radaren

 2. Korona­smitte på tre nye skoler i Stavanger – 122 må i karantene

 3. Hytta så ut som et «forlatt crack-reir». Nå er Bjarte Hjelmeland blitt eksperter på gjenbruk

 4. Slik viser Bent Høie fram sponsorer til ekte­mannens arbeids­giver

 5. Boten var det beste som kunne skje for Erna Solberg

 6. Green Mountain vil doble på Rennesøy