• I sentrum av Sandnes finner man den laveste medianinntekten, men samtidig mange av de høyeste formuene. Pål Christensen

Det er størst skiller i Sandnes sentrum

SANDNES: Postnummer 4307 i Sandnes sentrum har den laveste medianinntekten i hele kommunen. Likevel bor den som tjener mest og den som har nest størst formue her.