18-åring risikerer forvaring for drapet på Sunniva (13) på Varhaug

18-åringen, som har erkjent å ha tatt livet av 13 år gamle Sunniva Ødegård, er tiltalt for drap.

Publisert: Publisert:

Sunniva Ødegård (13) ble funnet drept på en sti ved jernbanelinja på Varhaug like ved hennes hjem natt til mandag 30. juli i fjor. Foto: Jon Ingemundsen

 • Cornelius Munkvik
  Journalist
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

«Etter ordre fra Riksadvokaten er det tatt ut tiltale i saken om drap av en 13 år gammel jente på Varhaug i Rogaland den 29. juli 2018. Tiltalebeslutningen av 25.03.2019 omfatter drap, likskjending, falsk anklage og skadeverk», skriver statsadvokat Nina Grande i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

«Tiltalte har i avhør erkjent straffeskyld for drap. Tiltalebeslutningen vil om kort tid bli sendt til Jæren tingrett», står det i pressemeldingen.

Flere slag mot hodet

Ifølge tiltalen, som er tatt ut av statsadvokat Grande etter ordre fra Riksadvokaten, skal 18-åringen ha slått offeret i hodet flere ganger med en hammer.

Dette skal ha skjedd en gang mellom klokka 22.45 søndag 29. juli i fjor og klokka 03.05 natt til mandagen etter.

LES OGSÅ: Varhaug-drapet: Flere forsøkte å hjelpe siktede før drapet

18-åringen er også tiltalt for å ha mishandlet liket. Dette skal ha skjedd klokka 03.05 natt til mandag 30. juli. Tiltalte skal også ha forsøkt å fjerne liket.

Videre er 18-åringen tiltalt for å ha forklart seg falskt for politiet. Under avhør 8. august i fjor skal han ha forklart for politiet at en annen person var med ham da han forsøkte å fjerne liket. Dette viste seg ikke å stemme.

Ifølge tiltalen skal 18-åringen samme kveld ha knust vinduet i en inngangsdør i Trekløveren barnehage ved å kaste eller slå en stein eller hammer mot vinduet.

I tiltalen skriver Grande at påstand om forvaring (se faktaboks) forbeholdet nedlagt. Det samme gjør erstatning og oppreisning til de fornærmede.

En stor belastning

På vegne av de etterlatte skriver advokat Harald Øglænd følgende i en e-post til Aftenbladet:

«Foreldrene er kjent med tiltalen og ble informert fra politiets side om de forhold som der er omtalt tidlig i høst. Det har vært en vond og vanskelig tid for hele familien.»

Videre i e-posten skriver Øglænd at begge foreldre har vært sykmeldt i perioder.

«De ser nå frem til at saken skal komme til behandling, samtidig som de ser for seg at det blir en stor belastning å få presentert saken med alle detaljer.»

«Samarbeid med politiet har vært tilfredsstillende og de er glade for at kommunen har stilt opp med bistand for å takle hverdagen/tankene», står det i e-posten.

Nekter for likskjending

18-åringen erkjente tidlig straffskyld for drap. Ifølge hans forsvarer, advokat Tor Inge Borgersen, nekter han imidlertid for det andre han er tiltalt for - likskjending, falsk anklage og skadeverk.

– I denne saken er det gjort judisielle undersøkelser og det har blitt konkludert med at min klient var tilregnelig på drapstidspunktet. Jeg vil ikke gå i detaljer rundt dette, men psykoser vil bli et tema under rettssaken, sier Borgersen til Aftenbladet.

– Vil dere føre vitner rundt tilregnelighetsspørsmålet?

– Det har vi foreløpig ikke tatt stilling til. Vi mottok tiltalen i går, sier Borgersen.

Til påstanden om forvaring i tiltalen, sier Borgersen følgende:

– I tilfeller hvor tiltalte er så ung som her skal det helt ekstraordinære grunner til for å dømme til forvaring.

Fire uker

Varhaug-drapet var ferdig etterforsket i slutten av februar. Én måned senere har statsadvokaten, på ordre fra Riksadvokaten som har påtalekompetanse i drapssaker, tatt ut tiltale.

Over fire uker er satt av til rettssaken som er berammet til Jæren tingrett 15. mai. Her vil den tiltalte 18-åringen få anledning til å svare på de alvorlige anklagene han har rettet mot seg.

– At det er satt av over fire uker til rettssaken skyldes at det er mange fridager i mai, sier statsadvokat Nina Grande til Aftenbladet.

– Det er også en omfattende vitneliste på over 30 vitner, sier Grande, som beskriver saken som svært alvorlig.

LES OGSÅ: Varhaug-drapet: Siktede er flyttet til sykehus

Sunniva Ødegård ble funnet drept på en sti ved jernbanelinja på Varhaug like ved hennes hjem natt til mandag 30. juli i fjor. Allerede dagen etter ble tiltalte tatt inn til avhør. Den da 17 år gamle gutten, som på det tidspunktet hadde status som vitne i saken, sa at han tilfeldigvis kom over avdøde og at han ikke hadde noe med drapet å gjøre.

Politiet valgte like fullt å sikte ham for drap. En drøy uke senere tilsto tiltalte at det var han som hadde tatt livet av 13-åringen. Kort tid etter erkjente han også straffskyld for drapet.

Omfattende etterforskning

Ifølge Grande, som er aktor i saken, har etterforskningen i drapssaken vært svært omfattende.

Flere teknisk spor knytter 18-åringen til drapet på 13 år gamle Sunniva Ødegård. Nå er han tiltalt. Foto: Hanne Marie Lenth Solbø

Parallelt med etterforskningen har sakkyndige vurdert om siktede var psykotisk på tidspunktet for drapet. De sakkyndige kom i sin konklusjon til at 18-åringen verken var psykotisk eller hadde sterk nedsatt bevissthet på tidspunktet for handlingene han er tiltalte for.

Les også

Sakkyndige: Varhaug-siktede var tilregnelig

Les også

Varhaug-drapet er ferdig etterforsket

Til slutt er det retten som skal ta stilling til om den tiltalte 18-åringen kan straffes.

Fikk avslag

Dokumenter Aftenbladet har fått innsyn i, viser at flere aktører prøvde å hjelpe 18-åringen. Kun dager før drapet forsøkte personer i relasjon til tiltalte å få en psykiatrisk utredning av ham. Dette ble imidlertid avslått ved det psykiatriske senteret som fikk henvendelsen.

Samtidig som politiet valgte å sikte den da 17 år gamle gutten for drapet på Sunniva, ble det satt opp politisperringer rundt siktedes hjem på Varhaug. Foto: Jan Inge Haga

Så sent som i november 2017 ble 18-åringen satt under ungdomsoppfølging. Ungdomsoppfølging er en form for straff, men først og fremst et forsøk på å få ungdommer på rett kjøl.

Grunnen til at drapstiltalte ble satt under ungdomsoppfølging var bruk av cannabis. Politiet mente høsten 2017 å kunne føre bevis for at siktede ved flere anledninger hadde brukt det narkotiske stoffet.

På grunn av tiltaltes lave alder ble saken avgjort ved påtaleunnlatelse. Påtaleunnlatelse brukes i saker hvor politiet finner det bevist at det foreligger lovbrudd, men ikke ønsker å straffe.

Motiv

18-åringen har under avhør forklart at Sunniva var et tilfeldig offer. Nettopp jakten på et motiv har stått sentralt i etterforskningen. Mangelen på motiv var også en av grunnene til at det ble foretatt en judisiell observasjon av drapstiltalte.

I desember i fjor opplyste politiet at det er flere tekniske spor som knytter den tiltalte 18-åringen til drapet.

Publisert:

Varhaug-drapet

 1. Varhaug-drapet: Forsvarer krever at dommene blir opphevet

 2. Drapsdømt 19-åring anker til Høyesterett

 3. Varhaug-drapet: Statsadvokaten innstiller på anke

 4. Varhaug-drapet: Drapsmannens far anker ikke dommen

 5. Varhaug-drapet: Faren dømt for å ha motarbeidet politiet

 6. «For de pårørende vil alltid en slik straff framstå som mild. I norsk sammenheng er det likevel en streng dom»

 1. Varhaug-drapet
 2. Drap
 3. Jæren tingrett
 4. Jæren
 5. Etterforskning