Skolesjefen vil ha større skoler i Stavanger

Skolesjefen og oppvekstdirektøren vil heller bygge ut skoler enn å bygge nye. De mener et elevtall på 500 er gunstig. Nå er det 361 elever i snitt ved barneskolene og 316 ved ungdomsskolene.

Skolesjefen og oppvekstdirektøren mener det vil være bedre å utvide skoler enn å bygge nye. Dette bildet ble tatt høsten 2016 ved den offisielle åpning av Eiganes skole etter omfattende oppussing og nybygg. Fredrik Knutsen og Astrid Gout hjelper ordfører Christine Sagen Helgø med snorklippingen.
 • Margunn Ueland
  Margunn Ueland
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Skolesjef Jørn Pedersen og direktør for oppvekst og levekår Per Haarr går inn for dette i en sak som oppvekststyret skal behandle onsdag kveld.

Den handler om hvilke prinsipper som skal ligge til grunn når kommunen nå skal lage en ny skolebruksplan, altså en plan over hvilke investeringer som trengs framover.

«Der det er behov for utvidelser av skolekapasiteten, bør dette å langt som mulig foretas ved utvidelser av eksisterende skoler. Ved rehabilitering av skoler, bør en vurdere endringer i skolestørrelsen som kan gi en mer robust skolestruktur. I den grad det er mulig, bør det sikres arealer rundt eksisterende skoler til eventuelle framtidige utvidelser. Et elevtall på om lag 500 vil være gunstig med tanke på kvalitet og god utnyttelse av ressurser», skriver de i saken.

Jørn Pedersen er skolesjef i Stavanger.

Forslag til vedtak

De ber politikerne vedta at følgende to prinsipper skal ligge til grunn for den nye skolebruksplanen:

1. Skolestrukturen skal være bærekraftig og robust ut fra prinsippene om:

 • at skolen har kompetanse som ivaretar bredde og dybde i opplæringen
 • at elevinntaket er forutsigbart for elever og foreldre
 • at høy økonomisk og arealmessig ressursutnyttelse blir ivaretatt
 • at der er tilstrekkelig kapasitet til alle elevene.

2. Ved elevtallsvekst utvides eksisterende skoler der det er mulig.

Per Haarr er direktør for oppvekst og levekår i Stavanger kommune. Til høyre sitter Sissel Knutsen Hegdal (H) som er leder av kommunalstyret for oppvekst.

Begrunnelse

Her er skolesjefens og direktørens viktigste argumenter for dette:

Mye penger brukes på skolebygg: 0,9 milliarder av kommunens totale investeringsbudsjett på 4,7 milliarder for 2017–2020. Det gjelder derfor om å bruke pengene på en slik måte at en får mest mulig gode skolebygg og god skole igjen for pengene. Rådmannen forventer lavere skatteinntekter, økonomien blir strammere.

Elevveksten blir lavere enn tidligere antatt: Stavanger har nå 16 014 barn fra 6–15 år. I 2021 har det økt til 16.245, i 2025 ligger det på 16.150, viser nye framskrivninger.

Større skoler vil lettere kunne sørge for at alle lærerne innfrir nye og strengere kompetansekrav: Ved mindre skoler har lærere ofte måttet undervise i fag de ikke har formell kompetanse/utdanning i for å få undervisningskabalen til å gå opp. Slik praksis vil det ikke være adgang til med de nye kompetansekravene som sier at alle fast ansatte lærere skal ha relevant kompetanse i alle fagene han/hun underviser i.

Store skoler vil ha en mer robust økonomi og vil ha større mulighet til å ansette personale med spisskompetanse.

Skolene ligger tett. 19 av Stavangers 30 barneskoler ligger under 1,5 kilometer i gangavstand til nærmeste naboskole. 8 av disse ligger under 1 kilometer fra nærmeste skole. Ungdomsskolene ligger mer spredt, men 8 av 13 ligger under 2 kilometer fra nærmeste skole.

Når inntaksområdene er såpass små, gjør det at elevtallet er utsatt for svingninger. Større skoler vil lettere kunne håndtere både oppgang og nedgang i elevtallet.

Oppvekstdirektøren og skolesjefens konklusjon er derfor at med større skoler vil en kunne «opprettholde et solid elevtall, solid økonomi og solide fagmiljø også i nedgangstider».

Den nye skolebruksplanen skal ha en konkret tiltaksdel for de fire nærmeste årene og en langsiktig del fram mot 2035.

Hva med Storhaug?

– Betyr dette at dere mener det ikke er nødvendig å bygge ny skole på Storhaug?

– Der er helt åpenbart behov for å bygge ut skolekapasitet på Storhaug. Når vi skal vurdere hva som er fordeler og ulemper med ulike løsninger, må vi ha noen prinsipper i bunn. Derfor kommer denne saken nå. Så vil vi før sommeren legge fram en egen sak om skole i Storhaug bydel. Vi må løse utfordringen med for få plasser. Vi ønsker også at elevene i bydelen skal ha et godt faglig tilbud slik som vi har til elever i andre bydeler. Det er viktig. Løsningen må også fungere godt i et langtidsperspektiv. Vi må tenke 30 år framover, minst.

– Hvis prinsippene for ny skolebruksplan blir vedtatt og dermed lagt til grunn, betyr ikke det at det beste vil være å utvide kapasiteten ved eksisterende skoler?

– Bygningsmessige hensyn kommer også inn. Det vil nok være utfordrende å utvide noen av disse, svarer Pedersen.

– Du vil altså verken si et klart ja eller et klart nei til ny skole på Storhaug?

– Vi må få en bedre løsning på Storhaug. Jeg sier ja til en skolebruksplan for bydelen som løser utfordringene på likeverdig, god og framtidsretta måte.

Storhaug skole har 357 elever, Nylund 522.

Jåtten skole har flest elever.

De andre skolene som har over 500 elever er Auglend (512), Våland (524), Sunde (532), Kannik (542) og Jåtten (619).

LES OGSÅ:

Les også

 1. Jæren har årets beste norske skolebygg

 2. Nye skolebygg for 1 milliard kroner

 3. Sandnes vil kutte nye skolebygg for å få flere lærere

Publisert:
 1. Stavanger
 2. Skole
 3. Per Haarr
 4. Jørn Pedersen
 5. Storhaug

Mest lest akkurat nå

 1. Thor Inge og Greta bur i eit 50 år gammalt hus som enno ser ungt ut

 2. Ingenting rocket på Sandnes’ nye festplass

 3. Vil gi billig strøm til 2000 hytter

 4. Hele livet lurte Tor på hva som skjedde da faren styrtet i døden med jager­fly. Så opprettet kona en hemmelig kon­takt

 5. Ydmyk Østbø om egen revansj: – I Viking setter vi laget foran oss selv

 6. Travel natt for politiet