Høie: - Store kommuner skal få mer ansvar

Dersom ikke kommunene blir større, risikerer de å bli fratatt noen av dagens velferdsoppgaver, advarer helseminister Bente Høie (H).

Publisert: Publisert:

Helseminister Bent Høie (H) vil at kommunene overtar den offentlige tannhelsetjenesten. Foto: Pål Christensen

 • Camilla Bjørheim
  Journalist
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

– Det er rart at kommunen ikke skal ha ansvar for tenner når den har ansvar for resten av kroppen, sier helseminister Bent Høie (H).

Som en del av kommunereformen ønsker regjeringen å overføre tannhelsetjenestene til kommunene. I dag er det fylkeskommunen som har dette ansvaret. I tillegg til eldre i institusjon, har blant annet barn og unge og psykisk utviklingshemmede rett på gratis tannlege.

Helseminister en sier overføringen skal gjennomføres av hensyn til de pasientene som har rett på gratis tannpleie.

Les også

Tannleger frykter verre tannhelse med regjeringens forslag

– Mange av disse, eksempelvis beboere på sykehjem, ikke får innfridd sin rett i dag. Jeg tror en vesentlig årsak er at ansvaret for helsetjenesten er delt på to nivåer, kommune og fylkeskommune, sier Høie.

Regjeringen vil heller ha kommunetannleger enn fylkestannleger. Foto: Pål Christensen

Reformen kan ryke

Regjeringen har fremmet lovendringer som er nødvendige for å overføre ansvaret for tannhelsetjenesten til kommunene. Forslagene skal behandles i Stortinget første gang 8. juni.

Regjeringspartiene trenger flertall for å få gjennomslag. Et flertall sluttet seg til forslaget i 2015, men når høringen nå er gjennomført har pipa i både KrF og Venstre fått en annen lyd.

Begge partiene har nylig vedtatt på sine landsmøter at de vil beholde tannhelsetjenesten på regionnivå.

Et stort flertall av høringsinstansene som har uttalt seg, går også imot forslaget om å overføre ansvaret for tannhelsetjenesten til kommunene.

Fortsatt mange små kommuner

Olaug Bollestad (KrF) begrunner KrF sitt standpunkt blant annet med at kommunekartet slett ikke ser ut slik regjeringen forutsatte da forslaget kom.

Stortingspolitiker Olaug Bollestad (KrF). Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Mange kommuner er like små som før, og dermed ikke beredt til å overta tannhelsetjenesten.

– Det er bygget opp en kompetanse på fylkesnivå vi tror det er verd å ta vare på. Kommunene skal slippe å drive rekruttering til små tannlegekontorer, sier Bollestad, som sitter i helse- og omsorgskomiteen.

– Reformen er ikke over!

Helseministerens kommentar til at kommunene langt fra er blitt like store og robuste som regjeringen så for seg, er som følger:

– Kommunereformen er ikke over. Dette er første runde. De kommuner som har funnet sammen, skal få flere oppgaver. Skal kommunene være i stand til fortsatt å tilby primærhelseoppgaver i framtiden, må flere slå seg sammen. Ellers risikerer vi å komme i en situasjon der viktige velferdsoppgaver må fratas kommunene. Det er ikke ønskelig og vil være en negative utvikling, sier Høie.

– Likt, uavhengig av kommuneøkonomi

Også Venstres landsmøtet vedtok å beholde tannhelsetjenesten på et regionalt nivå.

Anja Berggård Endresen (V).

– Jeg forutsetter at stortingsgruppen etterkommer dette, sier fylkespolitiker Anja Berggård Endresen (V).

– Hvorfor anbefaler Venstre å fortsette som i dag?

– Det andre alternativet - å legge tannhelsetilbudet hos kommunene - er prøvd før. Det fungerte dårlig. Dagens ordning fungerer bra. Vi får lik tjeneste i alle deler av fylket, uavhengig av kommuneøkonomi. Det er lett å rekruttere folk, vi sikrer videreutdanning, det drives med forskning og det tas ut positive synergier, sier hun.

Stortingsrepresentant Iselin Nybø sier Venstre foreløpig ikke har behandlet saken i Stortingsgruppa.

Vil beholde dagens ordning

Også fylkesutvalget i Rogaland fattet i 2016 et vedtak om at ansvaret for tannhelsetjenesten fortsatt bør ligge hos fylkeskommunen. Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) holdt på KrF-landsmøtet nylig et innlegg der hun talte varmt for å beholde tannhelsetjenesten på regionalt nivå.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV vil også beholde dagens ordning.

Tannhelse Rogaland FKF:

 • Fylkeskommunalt foretak som driver den offentlige tannhelsetjenesten.
 • 330 ansatte som ledes av fylkestannlege Helene Haver.
 • 39 klinikker, et regionalt kompetansesenter og tannlegevakt i Stavanger og Haugesund.
 • Behandler om lag 170.000 pasienter i året.
 • Prioriterte grupper: barn og unge fra 0–20 år, fanger, psykisk utviklingshemmede, eldre/uføre i institusjon og med hjemmebaserte tjenester, rusmisbruker i behandling.
 • Klinikkene behandler om lag 25.000 voksne, betalende pasienter.
 • Tannbehandling i narkose på sykehusene i Stavanger og Haugesund.

Så mange har null hull

 • 5-åringer: I 2007 hadde 76 prosent null hull. I 2015 hadde 82 prosent null hull
 • 12-åringer: I 2007 hadde 46 prosent null hull. I 2015 hadde 60 prosent null hull.
 • 18-åringer: I 2007 hadde 16 prosent null hull. I 2015 hadde 22 prosent null hull.

Publisert:

Les også

 1. Tannleger frykter verre tannhelse med regjeringens forslag

 2. Det er en gåte at Høyre, Frp, KrF og Venstre vil slippe Karius og Baktus løs på denne måten

 1. Kommunereform
 2. Olaug Bollestad
 3. Bent Høie