E134 over Haukelifjell kan bli framskyndet

Selv om E134 Haukelifjell var stengt 1012 timer i fjor, ville H, Frp, KrF og V utsette nye tunneler. Nå vurderer Stortinget tidligere oppstart – ved hjelp av bompenger.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (t.h.) hilser på Hans Fredrik Grøvan (KrF), Morten Stordalen (Frp), Abid Raja (V) og Nikolai Astrup (H) under fremleggelsen av NTP 2018-2029. Nå gjøres de siste justeringene av planen før stortingsvedtaket i juni. Foto: Geir Søndeland / NTB scanpix

 • Geir Søndeland
  Geir Søndeland
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Statusen som hovedveiforbindelse mellom Østlandet og Vestlandet for E134 kan øke sjansen for raskere oppstart:

– Det er forskjell på prosjekter, og E134 er viktig og helt klart en strekning som vil bli diskutert i komitébehandlingen, uten at jeg skal love noe nå, men jeg har jo merket meg engasjementet fra flere aktører, sier Morten Stordalen (Frp) i transportkomiteen på Stortinget.

Registrerer «sterke ønsker»

Komitékollega Hans Fredrik Grøvan (KrF), stortingsrepresentant Geir Toskedal (KrF) og fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) er blant flere aktører som nå forsøker å framskynde nye E134, i første rekke første etappe fra vest mot øst, Seljestad-Røldal.

Tengesdal tok opp saken på stortingshøringen om ny Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 og gjentar budskapet på et møte i Oslo fredag. Der kommer representanter fra regjeringen, Stortinget og Vestlandsrådet.

– Det er mange prosjekter og strekninger som man vil framskynde i landet. Først og fremst gleder vi oss over at det ligger en fullfinansiering i NTP. Jeg registrerer sterke ønsker på vegne av E134, og det skal vi ta med oss, sier Stordalen.

Les også

Biler på sommerdekk kjørte seg fast på Haukelifjell

Les også

Ketil Solvik-Olsen (Frp) leverer E39-etappe «585 år før skjema»

Les også

Sjekk listen: Dette får Rogaland i Nasjonal transportplan (NTP)

(F.v.) Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) i Rogaland, stortingsrepresentant Geir Toskedal (KrF) og Hans Fredrik Grøvan (KrF) i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget drøftet framskyndelse av E134 Haukeli under KrF-landsmøtet i Trondheim. Grøvan vil forsøke å få til en tidligere oppstart av ny E134 enn det ny Nasjonal transportplan (NTP) legger opp til. Foto: Geir Søndeland

Stengt i halvannen måned i fjor

NTP-endringer er strengt tatt mulig fram til voteringen skjer 19. juni. I realiteten avklares det når komitéinnstillingen legges fram 12. juni.

I ny NTP er cirka 17 kilometer ny vei mellom Røldal og Seljestad, inkludert ny tunnel, fullfinansiert først i 2024-2029, selv om inneværende NTP la opp til oppstart i 2018-2023. Av kostnaden for første etappe på 2,9 milliarder, er 2,4 milliarder bompenger.

Neste etappe fra Røldal mot Vågsli antas å koste 4 milliarder, men ligger "bare" inne med 300 millioner i 2024-2029.

Sammen forkorter dette kjørelengden med 11 kilometer, bedrer stigningsforholdene, øker trafikksikkerheten, vintersikrer veien og flytter trafikk ut fra Røldal.

Ifølge ny NTP var E134 Haukelifjell stengt i 1012 timer i fjor, det tilsvarer nokså nøyaktig seks uker.

Tidligere fylkesordfører Janne Johnsen (H) støtter kampen for raskere oppstart og finansiering av E134 over Haukelifjell. Foto: Pål Christensen

Fylkeskommunal garanti

Tengesdal ser for seg forskuddsinnkreving av bompenger, mellomfinansiering i regi av et bompengeselskap, og i første rekke tidlig oppstart av første etappe senest i 2022/2023.

– Vi har spilt inn hel- eller delfinanseiring med hensyn til bompenger.

– Der fylkeskommuner skal stå som garantister?

– Vi må få avklart premissene og se nærmere på det, men vi har sagt at det må være mulig å få til en forskuttering, en finansiering helt eller delvis knyttet til bompenger siden det allerede ligger i finansieringsplanen, sier Tengesdal.

Grøvan sier en garanti må ligge i bunn for at et bompengeselskap skal kunne få statlige vilkår på lån og renter.

– Det er normalt en garanti som fylkeskommunen gir med en godkjenning fra Stortinget, sier Grøvan, som vil ta med seg innspillet fra Tengesdal, men uten å love noe.

– Når du må mellomfinansiere, koster det litt mer, men fordelen er at du kan komme i gang før. Jeg vil se på dette og drøfte med samarbeidspartiene om det er mulig med tidligere oppstart og hva forskuddsinnkreving betyr for frigjøring av kapital. Det må gi mening, ikke bare i form av noen titalls millioner, men også at vi kommer i gang tidligere og da helst på en sammenhengene måte for hele strekningen, sier han.

Men hvor skal bommene stå?

– Bompengestasjonene må stå relevant plassert til veien som skal bygges, sier Grøvan.

– Næringslivet og kommunene i Rogaland er skuffet over at strekningen ikke har blitt høyere prioritert. Nå ønsker vi å komme i gang tidligere, sier Toskedal.

– Regionen, næringslivet og kommuner er veldig utålmodige, og jeg tror viljen er stor til å se på konstruktive løsninger, sier han.

Nikolai Astrup (H) vurderer tidligere oppstart. Foto: Christensen, Marte / NTB scanpix

Vurderer løsninger

Komitéleder Nikolai Astrup (H) sier fullfinansiering av Haukelitunnelen for første gang er inne i Nasjonal Transportplan (NTP).

– Jeg er klar over engasjementet for oppstart av første tunnelløp så raskt som mulig. Det tar vi med oss i arbeidet med NTP, og vi vil se på om det kan finnes en løsning på dette, sier Astrup.

– Engasjementet for NTP er stort, og de fleste vil flytte sitt prosjekt fram. Det kommer veldig få forslag på prosjekter som da kan settes ut i tid. Det er ikke mulig å øke rammene mer i første seksårsperiode. Hvis noe skal flyttes fram, må noe annet utsettes.

– Det er vel mulig ved 100 prosent bompengefinansiering i en mellomfase?

– Det er en mulighet regjeringen ikke har, men som Stortinget i ytterste konsekvens har. Vi må se nærmere på om det er mulig, sier han.

Janne Johnsen (H) støtter fullt ut tidlig oppstart av E134 og, legger hun til, E39 Hove-Ålgård:

– Jeg opplever at et samlet politisk Rogaland står bak og prøver å få tidlig oppstart av begge. Framforhandlet enighet om NTP gjør det ikke mulig å få friske penger. Derfor ber vi på våre knær om enten forskuttering eller privat spleiselag for å komme i gang tidligere, sier Johnsen.

Les også

Pål Morten Borgli (Frp) vil vrake sykkelstamvei for ny E39 til Ålgård

Les også

Stanley Wirak (Ap) spår slutten for bompenger

Vestlandets krav

Ifølge en pressemelding om møtet i Oslo fredag er dette de viktigste samferdselssakene for Vestlandsrådet:

 • Statlig plan for utbygging av ferjefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim i løpet av 20 år må opprettholdes og fullfinansieres.
 • Et krafttak er nødvendig for å ta igjen etterslepet på riks- og fylkesveinettet.
 • Veinettet må være sikret mot ras og skred innen 2030 i tråd med anbefalingene fra Nasjonal rassikringsgruppe.
 • Krav om vesentlig bedre rammevilkår for kjøp av ferjetjenester, som er avgjørende for konkurranseevnen til eksportindustrier. Vestlandsrådet ber også staten legge til rette for å kunne fase inn miljøferjer.

E134 er ikke nevnt eksplisitt, men fylkesordføreren i Rogaland sier altså at hun vil ta opp denne saken.

Publisert:
 1. E134
 2. Nasjonal Transportplan
 3. Morten Stordalen
 4. Kristelig Folkeparti (KrF)
 5. Solveig Ege Tengesdal

Mest lest akkurat nå

 1. Soppen vokste ut av huset, og sam­boeren sa stopp. Men det var bare begynnelsen

 2. Slukket brann­tilløp ved Viking­hallen

 3. Naudetatane har 14 i karantene etter Skurve-ulukka: – Burde fått tilbod om vaksine

 4. FHI har aldri sett noen lignende: En overraskende effekt av om­fattende smitte­vern­tiltak

 5. Jakob Ingebrigtsen er forlovet

 6. Familiefaren kaller seg Better Bound: – Frihet for meg er å bli bundet fast