Sandnes fraråder «Jærlinja» på ny E39

Et klart flertall i bystyret i Sandnes fraråder «Jærlinja» og anbefaler sterkt å gå for indre trase på ny E39 fra Sandnes til Lyngdal.

Tore Svanes (på kne) viser hvor nær Kviamarka kommer E39 hvis Jærlinja blir valgt som trasé.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Det var bare Frp og uavhengige Pål Andor Østvold som støttet den ytre trasen kalt for «Jærlinja». Resten av bystyret var samstemte om at indre trase vil være det beste både for Sandnes og for regionen.

Innstillingen fra rådmannen i Sandnes var ikke sterk nok for flertallet i bystyret. Selv om rådmannen frarådet «Jærlinja» og anbefalte indre korridor, mente flertallet det var nødvendig å gå enda lenger.

Les også:

Les også

Jærbuen kan få doble bompenger med ny E39 til Lyngdal

Les også

Pål Morten Borgli (Frp) vil vrake sykkelstamvei for ny E39 til Ålgård

Sterk anbefaling

Derfor ble vedtaket at «Sandnes kommune vil på det sterkeste anbefale at indre korridor legges til grunn i det videre planarbeidet. Ytre korridor er lengre, dyrere og vil antakelig føre til forsinkelser av prosjektet og mer bruk av dyra/dyrkbar jord». Det ble også vedtatt et nytt punkt om viktigheten av framdrift for bygging av fire felt mellom Hove og Ålgård.

Her er det tre ulike alternativene.

– Vi vet veldig lite hva vi får med ytre korridor. Men vi vet at det er lenger. Jeg er bekymret for at valg av ytre korridor gjør at Ålgård-Hove blir forsinket eller ikke blir noe av i det hele tatt. Jeg vil på det sterkeste anbefale indre korridor og på det sterkeste fraråde ytre korridor, sa Arne Buchholdt Espedal (Ap).

Forslaget fra Ap og Sp om å forsterke rådmannens anbefaling fikk støtte av både Høyre, Venstre, KrF, SV og Miljøpartiet De Grønne.

– Unødvendig sår

– Indre korridor er det beste for Sandnes og også for regionen vår. E39 skal ikke fange opp alle innbyggerne på Jæren. Det er hovedveien til Kristiansand, og da må vi velge den korteste veien, sa Oddny Helen Turøy (KrF).

Hun mente også at en ny E39 over Høg-Jæren kan bli en konkurrent til Jærbanen og få færre til å velge toget som transportmiddel.

– «Jærlinja» vil være et nytt stort og unødvendig sår der det i dag er natur selv om det ikke går ut over så mye dyrket mark, sa Turøy.

Frp frykter mer kø

Frp og uavhengige Pål Andor Østvold stemte primært for Jærlinja.

– Det er mange grunner til å velge «Jærlinja». Det vil gi oss en tredje vei i tillegg til dagens E39 og fylkesvei 44. Etter vår oppfatning vil det ta lenger tid og skape mer kø å bygge langs dagens trasé. Det betyr at anleggstrafikken må gå på dagens vei. Hvis vi får E39 med fire felt og fartsgrense på 110 kilometer i timen, skal til og med Frp være for bompenger. Så kan folk velge hvor de vil kjøre slik det ofte er i utlandet, sa Mangor Malmin (Frp).

Les også:

Les også

Bondehøvdingen kan få ny E39 vei rett gjennom gården

Les også

Egersunderne frir til jærbuene i saken om ny E39

Uavhengig av korridorvalg forutsetter Sandnes at håndtering av gjennomgangstrafikk fra ny E39 til Sandnes blir grundig vurdert. Det samme gjelder konkurranseforholdet mellom ny E39 og Jærbanen. Dersom ytre korridor (Jærlinja) likevel blir med i det videre planarbeidet anbefaler Sandnes kommune at følgende tema blir grundigere vurdert og håndtert med snarlige avklaringer og konkrete tiltak/oppfølging:

  • Forsinkelse og kostnadsøkninger på samlet prosjekt for ny E-39
  • Forsinkelse og kostnadsøkninger for øvrige vegprosjekt, herunder tverrforbindelsen og omkjøringsveg Kverneland
  • Samfunnsmessige virkninger av endring i kobling mellom tettsteder/næringsområder
  • Arealbehov ved kryss og påkoblingspunkt
  • Håndtering av økt støy og trafikkbelastning ved påkoblingspunkt Osli/Bråstein - Håndtering av vernehensyn ved kryssing av figgjovassdraget
  • Håndtering av verdifulle natur- og friluftsverdier.

Her er de tre alternativene:

  • Indre korridor går i hovedsak langs dagens E39, med flere undervarianter.
  • Jærlinja kan fra Sandnes gå både over Osli og Bråstein, der første alternativ er nær det som kan bli omkjøringsvei for Kvernaland. Videre er veien tegnet med lang tunnel opp til Lyefjell og kortere tunneler ved Knudaheio og Litamos. Går som indre korridor fra mot Lyngdal.
  • Midtre korridor går som indre korridor til Årrestad. Derfra krysser den fv. 42 nordøst for Helleland og dagens E39 ved Eigestad. Videre over Bjerkreimsvassdraget ved Høgåsen.

Det understrekes at det dreier seg om korridorer, slik at planleggerne kan stå friere når veien skal tegnes ferdig.

Veien skal kutte reisetiden mellom Lyngdal i sør og Sandnes i nord med 40 minutter på en strekning som er 13 mil.

Les mer:

Publisert: