• Jone Østebø

– Ingen kan lastes for 24-åringens skade