• Avtroppende Flekkefjord-rådmann Svein Hermansen og konstituert rådmann Kirsten Mauland om festen for om lag 60 personer var privat eller kommunal, og om alkohollovens bestemmelser ble brutt eller ei. FOTO: Hans E. H. Jacobsen

Halve bystyret ulovlig skjenket